Historie om Lofoten

De første menneskene kom til Lofoten for ca. 6000 år siden. Steinalderfolket levde av fiske og fangst i et område med gode levevilkår. Hele Lofoten var den gang dekket med store furu- og bjørkeskoger. Her var det hjort, bjørn, villrein, gaupe og bever, og havet yrte av fisk, sel og hval. Jordbruket utviklet seg tidlig, og allerede for 4000 år siden ble det dyrket korn i Lofoten. I Vikingtiden vokste det fram flere store høvdingseter. På Borg i Vestvågøy er det funnet tufter av et høvdingsete med den største gildehallen man kjenner fra vikingtiden i hele Norden. Bygningen var 8,5 meter bred og hele 83 meter lang. En rekonstruksjon av bygningen er oppført på Borg. Viking Museum ble åpnet i juni 1995.

Lofotfisket ble tidlig viktig. Kong Øystein fant fisket så viktig at han allerede i 1103 lot bygge en kirke i Vågan, som den gang var tyngdepunktet for Lofotfisket. Her lot han også bygge de første rorbuene  som er nevnt i sagaen, ca. år 1120. Tørrfisk produsert av skrei var den viktigste handelsvaren, og markedene var stort sett hele Europa. Fremdeles er Italia det viktigste markedet for tørrfisk av beste kvalitet fra Lofoten.